ประวัติหมอปู

แนะนำคุณหมอ-หมอปู

พญ. วิชุดา นามศิริพงศ์พันธุ์ (หมอปู)

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสต​ร์ ศิริราชพยาบาล
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

Medical School Honors / Awards

 • Certificate in Aesthetic medicine, American Academy of Aesthetic medicine
 • Diploma in Practical Dermatology, Department of Dermatology, Cardiff University
 • Short Course training in skin laser surgery, department of dermatology, faculty of medicine, Siriraj Hospital 
 • KCCS Diploma facial cosmetic surgery, Seoul, South Korea
 • Membership International Society of Hair Restoration and Surgery (ISHRS)
 • Cert Live surgery and workshop, international sciety of hair restoration and surgery,(ishrs), Hair world congress, Poland, 2017
 • Associated membership of international hair restoration and surgery(ishrs)​ since 2017​
 • Attend world congress international hair restoration and surgery, Praque, Czech, 2017
 • Attend annual world congress of international hair restoration and surgery(ishrs), Praque, Czech, 2017
 • Attend asian hair restoration and surgery (AAHRS)​annual congress 2017,Bangkok, Thailand
 • Attend Annual Korean congress of hair restoration and surgery (KSHRS), Seoul, South Korea, 2017
 • Cert. Live surgery and workshop, Korean Hair Restoration and surgery, Seoul, South Korea, 2017
 • Cert. Annual Live surgery and workshop international hair restoration and surgery (ishrs), Dubai, UAE 2018
 • Cert. Attend annual Congress international hair restoration and surgery​(ishrs), Hollywood, California, 2018
 • Cert. annual world congrss live surgery and workshop international hair restoration and surgery (ishrs), Hollywood, California, USA, 2018
 • Cert. Fellow in hair transplantation, Korean Cosmetic and Surgery (KCCS) since 2015

เฟิร์สคลินิค ฟิลเลอร์รอบดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ