ทีมแพทย์ First Clinic

คลินิกความงามชั้นนำ ด้านฟิลเลอร์รอบดวงตาโดยจักษุแพทย์
และศูนย์เวชศาสตร์ ชะลอวัยให้คุณได้เป็นตัวเองในแบบที่สวยที่สุด

นพ.ลัทธพล ม้าลายทอง (หมอเฟิสท์)

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและแก้ไขสายตา

อ่านต่อ

นพ. ฉัตรไชย ชูแสง (หมอเจมส์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

อ่านต่อ

พญ. วิชุดา นามศิริพงศ์พันธุ์ (หมอปู)

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเลเซอร์

อ่านต่อ

พญ.ชญาตา เหลี่ยมศิริเจริญ (หมอกระแต)

จักษุแพทย์ เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

อ่านต่อ

พญ. นิติพร ศุจิจันทรรัตน์

(หมอยีนส์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเลเซอร์

อ่านต่อ

พญ. พรหมภัสสร กรภัสสร์ธนธร

(หมอส้ม)

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเลเซอร์

พญ.เบญจพร ศรีสันติธรรม (หมอฮุง) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเลเซอร์

อ่านต่อ

พญ.(หมอเนม) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเลเซอร์

อ่านต่อ

First Clinic

  • ฟิลเลอร์รอบดวงตาโดยจักษุแพทย์ โทร : 0944-0944-49
  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร : 092-808-8088
  • ที่อยู่ : 555/19 Taka Town ชั้น2  ถ. สุขุมวิท 39 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คลินิกของเรา

เฟิร์สคลินิค ฟิลเลอร์รอบดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ