ทำเลสิกที่ไหนดี วิธีตัดสินใจเลือกสถานที่ทำเลสิก แก้ค่าสายตา

ทำเลสิกที่ไหนดี

ทำเลสิกที่ไหนดี เพราะดวงตาของเรามีเพียงคู่เดียว อีกทั้งการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ หรือ การทำเลสิกก็มักจะทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต การจะตัดสินใจทำเลสิกที่ไหน จึงมีความสำคัญมากสำหรับคนที่อยากทำเลสิก ดังนั้นก่อนตัดสินใจ วันนี้ทาง First Clinic จะมาแนะนำถึงเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณามีดังนี้

1. สถานที่ให้บริการ ควรสะอาด และ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

2. แพทย์ที่ทำเลสิกให้ ควรเป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ และ ควรมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทำเลสิกเข้าใจถึงผลข้างเคียง และ สามารถช่วยแก้ปัญหาหลังการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตา

3. เทคโนโลยีเครื่องมือที่ใช้ ควรได้มาตรฐาน และ เป็นรุ่นที่ทันสมัย เนื่องจากจะสามารถแก้ไขค่าสายตาได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งมีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงต่ำ

4. สถานให้บริการควรมีทางเลือกหลากหลายให้ผู้ป่วยสำหรับการตัดสินใจ หากมีการรักษาครบทุกรูปแบบ ทั้ง PRK, LASIK, FEMTOLASIK, RELEX SMILE และการผ่าตัด ICL จะทำให้แพทย์สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยได้ เพราะไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่เหมาะกับการรักษาค่าสายตาทุกรูปแบบ

5. หากเป็นศูนย์เลสิกที่ตั้งอยู่ในสถานพยาบา จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร เช่น หากผู้ป่วยมีตัวโรคเกี่ยวกับตา เช่น ตาแดง ตาแห้งอย่างรุนแรง มีต้อกระจก หรือ ต้อหินร่วมด้วย ก็จะสามารถรักษาอย่างต่อเนื่องได้

6. นอกจากแพทย์แล้ว ทีมเจ้าหน้าที่ก็มีความสำคัญเช่นกัน หากมีประสบการณ์ในด้านการดูแลผู้ป่วยที่ทำเลสิก จะสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้อย่างละเอียด และ ครบถ้วน

เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราก็สามารถพิจารณาได้ว่า จะตัดสินใจทำเลสิกที่ไหนดี ไม่ใช่ทุกเคสที่ตัดสินใจทำเลสิก แล้วสามารถรับการแก้ไขได้ทันทีเลย เพราะคุณหมอต้องมีการประเมินสภาพดวงตาก่อน ว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับดวงตาไหม

แล้วถ้ามีอาจต้องทำการรักษาก่อนการผ่าตัดเลสิก ฉะนั้น หากเลือกแพทย์ และ สถานให้บริการได้ถูกต้องแล้ว การแก้ไขค่าสายตาจะเป็นไปอย่างปลอดภัย และ ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

พ.ญ.ชญาตา เหลี่ยมศิริเจริญ (หมอกระแต)
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และ การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

First Clinic ฟิลเลอร์รอบดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ