ประวัติหมอฮุง

พญ พรหมภัสสร กรภัสสร์ธนธร (หมอฮุง)

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 2548
  หลังสูตรอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2553

Medical School Honors / Awards

 • Intensive Course on Aesthetic Dermatology, Academy of Wellness and Aesthetic Dermatology ,Mae Fah Luang University 2008
 • New Filler and Complication (hand on) ,Mae Fah Luang university 2012
  Certificate course hand on Filler injection ,SCskincoach academy ,Allergan 2015
     -Fundamental Level 
     -Advance Level
     -Expert Level
 • Certificate of attendance “dermolift technique” by Dysport 2015
 • Certificate of Ultrasonic assisted lipolysis (hand on) 2016
 • Certificate of seminar Regenerative ,Cosmetic and Antiaging medicine 2016
 • Certificate of Dermatology Symposium of ASEAN Community ,DSAC 2016
 • Certificate of MD CODES ,Dr.Mauriclo de Mail ,Allergan 2016
 • Certificate of Filorga ,Filorga Academy certificate 2016
 • Certificate of workshop hand on LipoV & K2lifting ,K2 International 2017

เฟิร์สคลินิค ฟิลเลอร์รอบดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ