ประวัติหมอเนม

Phapawee trikananurak (หมอเนม)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสต​ร์ ศิริราชพยาบาล
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

Medical School Honors / Awards

• Skin laser therapy in clinical practice course of Aesthetic concept academy 2018
• Annual academic meeting “Case-based Learning in Dermatological practice” สถาบันโรคผิวหนัง 2018
• Certificate of Attendance in The 4th Meeting of Aesthetic surgery and medicine (AMAS2019)
• certificate of attendance a national conference on Anti-Aging and Regenerative Medicineat 2 SMART: The Second Synergistic Meeting of Anti-aging and Regenerative Medicine of Thailand at Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand 2020
• Ramathibodi training course in cosmetic dermatology 2023

เฟิร์สคลินิค ฟิลเลอร์รอบดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ